Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Commissies

Op dit moment telt de LBA de volgende commissies:

Bouwcommissie

Fred Singerling

De bouwcommissie is belast met het beleid, communicatie en aanvraag van alle bouwzaken met de gemeente Leiden in de breedste zin. De leden van de bouwcommissie bestaat uit de voorzitters van de bouwcommissies van de 6 aangesloten tuinverenigingen. Elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) komen zij bij elkaar om de bouwaanvragen te toetsen en beleidszaken mbt het bouwen te bespreken. De commissie verzorgt de feitelijke aanvraag van de omgevingsvergunning voor alle leden van de 6 aangesloten tuinverenigingen. Klik hier! voor verdere informatie.

PR-commissie

Harmen Spoeltra

De pr-commissie die zich bezighoudt met de public relations van de LBA. Hieronder vallen o.a. de website en de communicatie naar de aangesloten tuinverenigingen, gemeente Leiden en de AVVN.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is een platform waar de gemeente Leiden en vertegenwoordigers van de Leidse Bond van Amateurtuinders aangevuld met vertegenwoordigers van betrokken tuinverenigingen elkaar ontmoeten om speciale onderwerpen te bespreken en uit te werken.

Voorbeelden hiervan zijn:

    • De aanleg van een fietspad door de tuinvereniging Ons Buiten;
    • De aanleg van nieuwe volkstuinen in Leiden en omgeving.

 Commissie complex- en tuinkeuringen

De taken tuinkeuringscommissie zijn tweeledig, ten eerste keuren de leden van de commissie elk jaar de complexen. En elk jaar reiken zij dan ook een prijs uit voor het complex wat het best onderhouden is, het meest smaakvol zijn openbare ruimten heeft ingericht en welk complex het meest succesvol het natuurlijk tuinieren in de praktijk weet te brengen.

Werkgroep natuurlijk tuinieren

Harmen Spoelstra

Om het “natuurlijk tuinieren” te bevorderen, promoten hebben wij de commissie Natuurlijk Tuinieren in het leven geroepen. Wij willen graag dat deze commissie zich gaat inzetten om het natuurlijk tuinieren meer bekendheid te geven op onze tuinverenigingen. Bovendien vinden wij dat niet alleen het Zonneveld en Ons Buiten het Nationaal Keurmerk “Natuurlijk Tuinieren zouden moeten hebben, maar al onze tuinverenigingen. Meer informatie over Natuurlijk Tuinieren vindt u hier: Meer over Natuurlijk Tuinieren

Commissie van Beroep

De LBA heeft een commissie van Beroep die kan worden ingeschakeld op het moment dat een lid of vereniging het oneens is met een besluit van de tuchtrechtcommissie van één van de aangesloten tuinverenigingen.

Meer informatie over de Commissie van Beroep vindt u hier: Commissie van Beroep