Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Bezoek wethouder Ashley North

Bezoek wethouder Ashley North

LBA-voorzitter Henk Boting (links) en wethouder Ashley North (rechts)

Wethouder Ashley North bracht op 28 oktober een kennismakingsbezoek aan de LBA, in het clubgebouw van Ons Buiten. Diverse onderwerpen wisselden van gedachten zoals de compensatie, Visie Stadstuinieren, effecten corona, sociale cohesie etc.

En tot grote vreugde van Ons Buiten liet hij weten dat het geplande fietspad over de locatie uit de collegeplannen is geschrapt.

Aan het slot overhandigde LBA-voorzitter Henk Boting hem het prachtige, zeer lezenswaardige, boek over volkstuinieren van de hand van Suzanne de Boer en Marieke de Geus.