Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Wie zijn wij?

De LBA is de overkoepelende organisatie van de 6 volkstuincomplexen die op dit moment in Leiden bestaan. Opgericht op 4 juni 1968 als opvolger van de in 1940 opgerichte Leidsche Bond van Volkstuinverenigingen. De LBA wordt volledig “gerund” door vrijwilligers.

Faciliteren tuinverenigingen

Het faciliteren van de volkstuinverenigingen in Leiden door o.a. de uitgifte aan de verenigingen van door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde gronden.

Belangen behartiging

Het verdedigen van de belangen van de tuinders en hun organisaties bij de diverse overheden, in de eerste plaats de gemeente Leiden.

Bevorderen volkstuinieren

Het bevorderen en promoten van het volkstuinieren in al haar facetten.

Intermediair

Het dienen als intermediair tussen de verenigingen en de gemeente Leiden.

Beheer fondsen

Het beheren van diverse fondsen ten behoeve van de tuinverenigingen (o.a. het padenfonds)

Landelijke samenwerking

Het behartigen van de belangen van de leden op landelijk niveau door samenwerking met het AVVN.

Laatste nieuws

Hier vindt u een directe link naar de nieuwste toevoegingen op de LBA website