Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Tuinvereniging Ons Buiten

logo-onsbuiten

Ons Buiten is ontstaan door een fusie van 5 tuinverenigingen ten noorden van Leiden.

Fuseren werd als voorwaarde gesteld om het eerste permanente volkstuincomplex in Leiden te verkrijgen. Daarmee werd het grootste volkstuincomplex van Leiden gerealiseerd. Het complex Ons Buiten is gelegen tussen de Slaaghwijk en de Willem de Zwijgerlaan. Het complex telt 441 tuinen en 40 buurttuintjes.

Tuinvereniging Ons Buiten
Joop Vervoornpad 16, 2316 EP  Leiden