Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Tuinvereniging Het Zonneveld

hetzonneveld-logo

Het Zonneveld een toepasselijke naam, voor het tuincomplex gelegen op de grens van Leiden en Oegstgeest. Dat vond ook de oprichter, de heer Zonneveld, die op 12 maart 1942 de tuinvereniging Het Zonneveld oprichtte om de voedselproductie in oorlogstijd veilig te stellen. De tuinvereniging telt ongeveer 90 tuinen.

Tuinvereniging Het Zonneveld
Nachtegaallaan, Leiden