Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Natuurlijke Oevers

nosHoogheemraadschap Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben zij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft dieren en planten alle ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd leven. Hierdoor verbetert ook de waterkwaliteit.

natuurvriendelijke-oever

Aangezien de subsidie wordt toegekend op basis van de locatie, betekent dit dat de LBA voor elke tuinvereniging een aparte subsidieaanvraag kan indienen. In overleg met het Hoogheemraadschap mogen we alle aanvragen van individuele tuinen binnen de tuinvereniging combineren en als één aanvraag indienen. Deze afspraak is zeer gunstig, want hierdoor kunnen we eenvoudiger voldoen aan de gestelde criteria.

Belangrijk om te weten is dat bij de aanleg van een natuurlijke oever een gedeelte van de tuingrond (1,5 meter) wordt afgegraven, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat naar het water, dus mogen er geen opstallen dichter dan 3,5 meter van de huidige waterkant staan. De aanleg van uw natuurlijke oever zal in samenspraak met de commissie Natuurlijk Tuinieren binnen uw tuinvereniging worden uitgevoerd en daarnaast zullen er afspraken gemaakt worden over het onderhoud.

Dus als u altijd een natuurlijke oever in uw tuin wilde hebben, dan is dit de kans om mee te doen binnen uw tuinvereniging voor de aanvraag. U hoeft hier zelf geen aanvraag voor uit te voeren, aangezien de LBA dit coördineert en verzorgt. Op het moment dat de subsidie wordt toegewezen dan zal de natuurlijke oever door een gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd in overleg met u, de coordinator van de LBA en het bestuur van uw tuinvereniging.

Meldt uw tuin aan vóór 29 april 2018 (de subsidieaanvraag moet vóór 1 mei 2018 binnen zijn bij het Hoogheemraadschap van Rijnland) via het volgende e-mail adres: natuurlijkeoevers-2018@lba-leiden.nl met daarin de volgende informatie:

  • Uw naam;
  • Uw tuinvereniging;
  • Uw tuinnummer;
  • Uw telefoonnummer;
  • De lengte van de oever.

Lees voor meer informatie de folder van het Hoogheemraadschap Rijnland: folder-subsidie-nvos-en-vispaaiplaaten