Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Publicaties

De volkstuinen vormen ’een schitterende wereld’ (Leidsch Dagblad, 12 april 2021)

TUINIEREN Nieuw complex in de Oostvlietpolder

De zes Leidse volkstuinverenigingen hebben samen een wachtlijst van 490 gegadigden. Volgens de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) is dat een onomstotelijk bewijs dat volkstuinen ’in’ zijn.

Leiden heeft een tekort aan volkstuinen doordat rond de eeuwwisseling een aantal complexen noodgedwongen werd opgedoekt. En erg snel met het compenseren daarvan toonde de gemeente zich niet. Nu is dan eindelijk besloten dat er een nieuw complex met 150 tuinen komt in de Oostvlietpolder, langs de Vlietweg. Dat gaat het totaal brengen op 1350.

Boting bekent eerlijk dat hij daar een dubbel gevoel bij heeft. ,,Aan de ene kant zijn we natuurlijk blij dat er tuinen bijkomen, gezien de wachtlijst.’’ Maar in die bewuste polder liggen al twee volkstuincomplexen. ,,En dan is het vervelend dat alles zo naar een kant van de stad helt. Bovendien heb ik de bewoners van de Vlietweg gehoord die daar een grote aversie tegen hebben. Dat maakt de zaak ook voor ons lastig.’’

In de gemeenteraadsdiscussie over het nieuwe complex, liet onder meer de VVD-fractie zich ontvallen dat volkstuintjes niet meer van deze tijd zijn. Dat moet de LBA-voorzitter hebben gestoken. ,,Ik heb zelf geen volkstuin. Ze zochten twee jaar geleden een voorzitter van buitenaf en dat ben ik geworden. En ik moet bekennen dat ik toen ook een wat verouderd beeld had van volkstuinen en tuinieren. Van narrige oude mannetjes die een schop in de grond steken. Gaandeweg zijn mijn ogen geopend en ben ik steeds enthousiaster geworden. Er is een grote onderlinge samenhang, men overlegt met elkaar, en er komen ook steeds meer jonge gezinnen bij. Het is echt een schitterende wereld.’’

LBA Documenten

Beleidsplan LBA van 2013 tot 2021

Statuten-LBA

Algemeen-Reglement-LBA

Tuchtrechtreglement LBA

Overige Documenten

De LBA reactie op de 2002148_GD_Ruimtelijke ontwikkeling_Visie stadstuinieren van de gemeente Leiden: Inspraakreactie Visie Stadstuinieren LBA 18nov2020

De LBA reactie op de door de gemeente Leiden uitgebrachte Ontwerp
Omgevingsvisie Leiden 2040: 20190422_lba-omgevingsvisie_gemeente-leiden

Geschiedenis en ontwikkeling van de volkstuinen in Leiden

brief-voorzitter-aan-de-leden-van-de-tuinverenigingen

Bezoek wethouder Ashle North