Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Commissies

Op dit moment telt de LBA de volgende commissies:

Bouwcommissie

Jurjen Lasschuit

De bouwcommissie is belast met het beleid, communicatie en aanvraag van alle bouwzaken met de gemeente Leiden in de breedste zin. De leden van de bouwcommissie bestaat uit de voorzitters van de bouwcommissies van de 6 aangesloten tuinverenigingen. Elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) komen zij bij elkaar om de bouwaanvragen te toetsen en beleidszaken mbt het bouwen te bespreken. De commissie verzorgt de feitelijke aanvraag van de omgevingsvergunning voor alle leden van de 6 aangesloten tuinverenigingen. Klik hier! voor verdere informatie.

PR-commissie

Harmen Spoeltra

De pr-commissie die zich bezighoudt met de public relations van de LBA.
Hieronder vallen o.a. de website en de nieuwsbrief.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is een platform waar de gemeente Leiden en vertegenwoordigers van de Leidse Bond van Amateurtuinders aangevuld met vertegenwoordigers van betrokken tuinverenigingen elkaar ontmoeten om speciale onderwerpen te bespreken en uit te werken.

Voorbeelden hiervan zijn:

De aanleg van een fietspad door de tuinvereniging Ons Buiten

De aanleg van nieuwe volkstuinen in de Oostvlietpolder

 Commissie complex- en tuinkeuringen

Gerard Verhagen

De taken tuinkeuringscommissie zijn tweeledig, ten eerste keuren de leden van de commissie elk jaar de complexen. En elk jaar reiken zij dan ook een prijs uit voor het complex wat het best onderhouden is, het meest smaakvol zijn openbare ruimten heeft ingericht en welk complex het meest succesvol het natuurlijk tuinieren in de praktijk weet te brengen.

Bondsgebouwwerkgroep

Jurjen Lasschuit

Het oude Bondsgebouw gaat plat! Het pand is niet meer te herstellen en er is besloten op het voorjaarscongres 2018 dat de LBA geen nieuw gebouw zal plaatsen.

Werkgroep natuurlijk tuinieren

Harmen Spoelstra

Om het “natuurlijk tuinieren” te bevorderen, promoten hebben wij de commissie Natuurlijk Tuinieren in het leven geroepen. Wij willen graag dat deze commissie zich gaat inzetten om het natuurlijk tuinieren meer bekendheid te geven op onze tuinverenigingen. Bovendien vinden wij dat niet alleen het Zonneveld en Ons Buiten het Nationaal Keurmerk “Natuurlijk Tuinieren zouden moeten hebben, maar al onze tuinverenigingen. Meer informatie over Natuurlijk Tuinieren vindt u hier: Meer over Natuurlijk Tuinieren

Jubileumwerkgroep

Annemarie Polvliet
.
In 2018 bestaat de Leidse Bond voor Amateurtuinders 50 jaar. Om de festiviteiten hiervoor goed voor te bereiden is er een jubileumwerkgroep opgericht. Belangrijkste doelstelling die zij van het LBA bestuur hebben meegekregen is alle leden inzage te geven in de rijke historie en de toekomst van de LBA.