Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Bestuurlijk

Bestuursleden van de LBA

Het bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. De leden zijn over het algemeen afkomstig uit de aangesloten tuinverenigingen. Zij handelen zonder ruggespraak met de besturen van die verenigingen in het belang van het volkstuinieren.

Dagelijks Bestuur

Leden hiervan kunnen ook van buiten de verenigingen komen, mits zij aantoonbaar affiniteit met het volkstuinieren in Leiden hebben.

  • Voorzitter: Annemarie Polvliet (Oostvliet),
  • Penningmeester: Bert Jansen (Ons Buiten),
  • Secretaris:┬áKarin Swanenburg

Algemeen Bestuur

  • Gerard Verhagen (Het Zonneveld),
  • Harmen Spoelstra (OTV),
  • ┬áKees den Herder (Roomburg),
  • Jaap van Riet (Cronesteyn),
  • Jurjen Lasschuit ( Ons Buiten).