Leidse Bond van Amateurtuinders

Leidse Bond van Amateurtuinders

Commissie van Beroep

De LBA heeft een commissie van Beroep die kan worden ingeschakeld op het moment dat een lid of vereniging het oneens is met een besluit van de tuchtrechtcommissie van één van de aangesloten tuinverenigingen.

Wanneer u in beroep wilt gaan op een besluit van de tuchtrechtcommissie van uw vereniging dient u dit binnen 14 dagen na de uitspraak van uw tuchtrechtcommissie via e-mail dit bekend te maken via commissie.van.beroep@lba-leiden.nl. In deze e-mail dient u de volgende informatie te overleggen:

  • Voorletters, achternaam, adres, volkstuinvereniging en tuinnummer
  • Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de overtreding
  • De volledige uitspraak van de tuchtrechtcommissie van de tuinvereniging

Wanneer uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het tuchtregelement, zal u gevraagd worden om € 50 administratiekosten over te maken aan de LBA, dit bedrag moet binnen het beroepstermijn van 14 dagen bijgeschreven staan op de rekening van de LBA, pas dan zal uw beroep definitief in behandeling worden genomen.

Leden van de Commissie van Beroep

De volgende leden zijn gekozen via de ALV’s van de aangesloten tuinverenigingen:

  • Voorzitter: Wil Boonstra (Onafhankelijk);
  • Secretaris: Dick Scherjon (Onafhankelijk);
  • Rob Noordenbosch namens het Zonneveld;
  • Mark Ketelaars namens OTV;
  • Remco Loykens namens Ons Buiten;
  • Allard Dekker namens Cronesteyn;
  • Koos Kluts namens Roomburg

Tuchtrechtregelement

Tuchtrechtreglement LBA